Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató által a nixipet.hu weboldalon keresztül és személyesen a Nixi Pet Cosmetics Kft.  (a továbbiakban: Szolgáltató) kutyakozmetikájában nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik.

(A Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Nixi Pet Cosmetics Kft. 

Ügyvezető: Lázár Dominika

Székhely: 1134 Budapest, Taksony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-394303

Adószám: 27549467-2-41

Bankszámlaszám: 11714051-21457847-00000000

E-mail cím: info@nixipet.hu

 

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1 A szolgáltatást elektronikus úton, interneten keresztül, telefonon, e-mailen, hivatalos Facebook oldalon, a https://nixi-pet-cosmetics.salonic.hu időpontfoglalón keresztül és személyesen a kutyakozmetikában kezdeményezheti a Felhasználó.

2.2 A szolgáltatás regisztrációhoz kötött, a regisztrációt felügyeleti szerv, a területileg illetékes Állategészségügyi Szakhatóság felügyeli. A regisztrációt ennek követelményeinek megfelelően végzi el a Szolgáltató.

2.3 A Felhasználó az első látogatást követő regisztráció alkalmával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.4 A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó személyes adatait az Állategészségügyi Szakhatóság részére adja át ellenőrzés céljából.

 

3. A szolgáltatás

3.1 A szolgáltatást az állatok méretét és fajtáját figyelembe véve, az igénybe vett szolgáltatásonként több árkategóriába sorolják. A szolgáltatás árai forintban értendőek, az áfát tartalmazzák, megtekinthetőek a Szolgáltató weboldalán, az „Árlistában”.

3.2 A kozmetikai ellátás előtt az állat összes védőoltásának érvényesnek kell lennie, kölyköt leghamarabb a 3. védőoltás után engedélyezett a kutyakozmetikába hozni.

3.3 A kutyakozmetikus a Felhasználót minden estben tájékoztatja az állat szőrtípusának és szőrminőségének megfelelő ellátásról és az ellátás rendszerességéről.

3.4 Amennyiben az adott állatnak nem megfelelő szőrápolást végzünk el a Felhasználókifejezett kérésére, az előforduló szőr-illetve bőrproblémákért nem vállalunk felelősséget.

3.5 Elhanyagolt, csomós, filces szőr esetén a kezelés során jelentősen megnőhet a sérülés kockázata. Az elhanyagolt szőrzet ellátása minden esetben felárral terhelt.

Az elhanyagolt szálkás, drótos és vegyes szőrzetű állatok ellátása során a bőr kipirosodhat, bőrérzékenység keletkezhet. Erről a Felhasználó az első trimmelés elvégzése előtt pontos tájékoztatást kap.

3.6 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kutyakozmetikus által javasolt rendszeres kezelés be nem tartása miatt előforduló bőrbetegség, szőrminőség-romlás és egyéb szőr- és bőrproblémák kialakulásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.7 Ha az állat idős vagy egészségügyi problémái vannak, akkor nagyobb lehet nála a stressz kockázata. Az idős, krónikus vagy szervi megbetegedéssel élő, vagy rendszeres gyógyszeres kezelés alatt álló állatot kizárólag a Felhasználó folyamatos jelenléte mellett vállalja el a Szolgáltató. – ez nem, viszont ha valami baj van a kisállattal( rohamot kap, elájul, megha…) akkor nem vállalunk érte felelősséget mert a gazdi tisztában van a kisállata egészségügyi állapotával és azok tudatában is igényli a szolgáltatást

3.8 A Szolgáltató kutyakozmetikájában semmiféle bódító/nyugtató szert nem használnak. Amennyiben erre mégis szükség merül fel, akkor ez kizárólag előzetes egyeztetés után, állatorvosi felügyelettel, a Felhasználó teljeskörű felelősségvállalásával lehetséges.

3.9 A Szolgáltató abban az esetben, ha az állat parazitával fertőződött, akkor köteles az állatot és a szalont is fertőtleníteni. Ezen eljárás költségei a Felhasználót terhelik.

 

4. Fizetés

A Szolgáltató kutyakozmetikájában készpénzes és bankkártyás fizetésre van lehetőség.

 

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Szolgáltató weboldala és annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

5.2 A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Felhasználó a regisztráció során hozzájárul ahhoz, hogy minden a kutyakozmetikában, az adott állatról készült fotót és videó anyagot a Szolgáltató jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben marketing célra felhasználhassa és kezelhesse.

5.3 A szolgáltatásról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

5.4 Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik e-mailben vagy postai úton.

5.5 A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

5.6 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet és az ide vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

5.7  A jelen ÁSZF a Felhasználóra mindig a vásárlás időpontjában hatályos szöveg szerint érvényesek. Jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató a Szolgáltató weboldalán regisztráció nélkül megtekinthetők minden lap alján az „Általános Szerződési Feltételek” és „Adatvédelmi tájékoztató” linkekre kattintva.

5.8 Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem befolyásolható és neki nem felróható okból nem képes teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a covidjárvány, más egészségügyi járvány, háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

5.9 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat a weboldalán keresztül tájékoztatja.

Időpontfoglalás

Ahhoz, hogy minél pontosabban tudjuk az időpontod hosszát meghatározni, kérlek válaszd ki, hogy jártál-e már nálunk.
Ha még nem, akkor kérlek töltsd ki ezt a rövid adatlapot, hogy rögzíthessük kisállatod adatait.

Köszönjük!